Yönettiğim Tezler - Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL

İçeriğe git

Ana menü:

Akademik Çalışmalar

YÖNETTİĞİM TEZLER

DOKTORA TEZLERİ 
 
Doktora Tez Projesi (2014)
 • Proje Başlığı : Tedarik Zincirinde Risk Kaynakları Algıları, Risk Yönetim Faaliyetleri ve Performans İlişkisi: Mersin'de Faaliyet Gösteren Perakende İşletmeler Üzerine Bir Araştırma. Araştırıcı : Erdem AKKAN Proje Yöneticisi : Prof. Dr.Fatma D. OREL
 
Doktora Tez Projesi (2012)
 • Proje Başlığı : Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi: Özel, Devlet ve Üniversite Hastaneleri Karşılaştırılması. Araştırıcı : Eda YAŞA Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Fatma D. OREL
 
Doktora Tez Projesi (2011)
 • Proje Başlığı : Endüstriyel İşletmelerde Lojistik Fonksiyonlar Aracılığıyla Sunulan Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Tatmini Boyutlarının Ölçülmesi. Araştırıcı : Latif OYGÜR Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Doktora Tez Projesi (2005)
 • Proje Başlığı : Tarım Satış Kooperatifleri Aracılığıyla Tarımsal Ürünlerin Pazarlama Sorunları: Ortak Üreticiler Üzerine Bir Uygulama. Proje No : İİBF2006D9. Araştırıcı : Murat İ. HASEKİ Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 

Yüksek Lisans Tez Projesi (2015)   
 • Proje Başlığı : Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Hizmet Kalitesi, Kurum İmajı, Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Perakendeci İşletmeler Üzerine Bir Uygulama. Araştırıcı : Merve BOZDEMİR, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL
 
Yüksek Lisans Tez Projesi (2014)     
 • Proje Başlığı : Hizmet İşletmelerinde Mağaza Atmosferi Oluşturmanın Müşteri Tercihleri Üzerindeki Ertkisi. Araştırıcı : Seval ERCAN, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL
 
Yüksek Lisans Tez Projesi (2012)     
 • Proje Başlığı : Doğrudan Pazarlamada E-Satış ve Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Araştırıcı : Özel KILIÇ, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL
 
Yüksek Lisans Tez Projesi (2009)     
 • Proje Başlığı : Marka Görsel Kimliği Unsurlarında Logoya Yönelik Tüketici Algıları. Araştırıcı : Hatice LEBLEBİCİ Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
Yüksek Lisans Tez Projesi (2009)    
 • Proje Başlığı : Perakendecilik Sektöründe Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi: İndirim Marketleri Üzerine Bir Uygulama. Araştırıcı : Behzat Fırat KAYA, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2005)     
 • Proje Başlığı : Politik Pazarlama Ve Politik Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Eğilimler : Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Araştırıcı : Beyza AYDOĞAN, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2005)
 • Proje Başlığı : Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı Ve İşletmelerin Bütünleşik Lojistik Fonksiyonlarında Dış Kaynak Kullanımının Yeri : Türkiye’de Endüstriyel İşletmelerde Bir Uygulama. Araştırıcı : Seda DERİNALP Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2004)
 • Proje Başlığı : Müşteri Odaklı Marka Denkliği ve Marka Denkliği Unsurlarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Ölçülmesi : Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Proje No : İİBF2006YL. Araştırıcı : Dilek KARACAN Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2003)
 • Proje Başlığı : Kalabalık ve Zaman Baskısı Altındaki Tüketicilerin Alışverişten Duydukları Tatmin Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Proje No : İİBF2003YL9 Araştırıcı : Esengül İPLİK Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
Yüksek Lisans Tez Projesi (2003)
 • Proje Başlığı : Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Gelen Turistlerin Türkiye’yi Tercih Etme Sebepleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri. Araştırıcı : İlgar Memmedov Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Fatma D. OREL


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön