Yönetilen Tezler - Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL

İçeriğe git

Ana menü:

Akademik Çalışmalar

YÖNETTİĞİM TEZLER


 • Doktora Tez Projesi (2022)
Proje Başlığı :
Yoksulluk Tüketimi: Yoksul Tüketicilerin Tüketim Davranış Kalıpları
Araştırıcı : Merve BOZDEMİR  Proje Yöneticisi : Prof. Dr.Fatma D. OREL

 • Doktora Tez Projesi (2021)
Proje Başlığı : Çocukların Tüketici Olarak Sosyalizasyonu Sürecinde Sosyalleşme Aracıları, Bezdirme Gücü Ve Ebeveyn Satın Alma Davranışı İlişkisi.
Araştırıcı : Naz DEMİRKILIÇ   Proje Yöneticisi : Prof. Dr.Fatma D. OREL

 • Doktora Tez Projesi (2014)
Proje Başlığı : Tedarik Zincirinde Risk Kaynakları Algıları, Risk Yönetim Faaliyetleri ve Performans İlişkisi: Mersin'de Faaliyet Gösteren Perakende İşletmeler Üzerine Bir Araştırma. 
Araştırıcı : Erdem AKKAN   Proje Yöneticisi : Prof. Dr.Fatma D. OREL
 
 • Doktora Tez Projesi (2012)
Proje Başlığı : Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Bağlılık İlişkisi: Özel, Devlet ve Üniversite Hastaneleri Karşılaştırılması
Araştırıcı : Eda YAŞA   Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Fatma D. OREL
 
 • Doktora Tez Projesi (2011)
Proje Başlığı : Endüstriyel İşletmelerde Lojistik Fonksiyonlar Aracılığıyla Sunulan Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Tatmini Boyutlarının Ölçülmesi.
Araştırıcı : Latif OYGÜR    Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
 • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Doktora Tez Projesi (2007)
Proje Başlığı : Kooperatifçilik ve Pazarlama Anlayışı: Tarım Satış Kooperatiflerinin Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Tüketici Görüşlerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma.
Proje No : İİBF2006D9. Araştırıcı : Murat İ. HASEKİ   Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 

  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2021)
  Proje Başlığı : Kompülsif Satın Alma ve Bilişsel Uyumsuzluk İlişkisi: Bipolar Bozukluğu Olan Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma.
  Araştırıcı : İbrahim Doğan ARSLAN, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL

  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2019)
  Proje Başlığı : Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisinin Teknoloji Kabul Modeli Aracılığıyla İncelenmesi.
  Araştırıcı : Abdil ARIK, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL

  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2019)
  Proje Başlığı : 
  Hedonik ve Faydacı Güdülerin Müşteri Tatminine Etkilerinin Y ve Z Kuşakları Açısından İncelenmesi.
  Araştırıcı : Özlem KAÇMAZ, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL

  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2019)
  Proje Başlığı : Çevrimiçi (Online) Mağaza Atmosferinin Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi.
  Araştırıcı : Beyza E. NEVRUZ, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL
    
  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2018) 
  Proje Başlığı : Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Alışverişte Self Servis Teknolojilerini Kullanma Niyeti Üzerindeki Etkileri.
  Araştırıcı : Derya YAKA, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL

  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2015)   
  Proje Başlığı : Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Hizmet Kalitesi, Kurum İmajı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Perakendeci İşletmeler Üzerine Bir Uygulama. 
  Araştırıcı : Merve BOZDEMİR, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL
   
  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2014)     
  Proje Başlığı : Hizmet İşletmelerinde Mağaza Atmosferi Oluşturmanın Müşteri Tercihleri Üzerindeki Etkisi. 
  Araştırıcı : Seval ERCAN, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL

  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2012)   
  Proje Başlığı : Doğrudan Pazarlamada E-Satış ve Seyahat Acentaları Üzerine Bir Uygulama. 
  Araştırıcı : Özel KILIÇ, Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Fatma D. OREL
   
  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2009)    
  Proje Başlığı : Perakendecilik Sektöründe Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi: İndirim Marketleri Üzerine Bir Uygulama. 
  Araştırıcı : Behzat Fırat KAYA, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 

  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2009)     
  Proje Başlığı : Marka Görsel Kimliği Unsurlarından Logoya Yönelik Tüketici Algılarını Belirleme Üzerine Bir Çalışma
  Araştırıcı : Hatice LEBLEBİCİ Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 

  • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2007)     
  Proje Başlığı : Politik Pazarlama Ve Politik Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Eğilimler : Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. 
  Araştırıcı : Beyza AYDOĞAN, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
   
  • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2007)
  Proje Başlığı : Dünya'da ve Türkiye'de Lojistik Hizmetlerde Dış Kaynak Kullanımı: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Endüstriyel İşletmelerde Bir Uygulama.
  Araştırıcı : Seda DERİNALP, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
    
  • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2006)
  Proje Başlığı : Müşteri Odaklı Marka Denkliği ve Marka Denkliği Unsurlarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Ölçülmesi : Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. 
  Proje No : İİBF2006YL, Araştırıcı : Dilek KARACAN, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
   
  • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2005)
  Proje Başlığı : Kalabalık ve Zaman Baskısı Altındaki Tüketicilerin Alışverişten Duydukları Tatmin Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. 
  Proje No : İİBF2003YL9, Araştırıcı : Esengül İPLİK, Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Fatma D. OREL 
   
  • Yüksek Lisans Tez Projesi (2003)
  Proje Başlığı : Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Gelen Turistlerin Türkiye’yi Tercih Etme Sebepleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri
  Araştırıcı : İlgar Memmedov, Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Fatma D. OREL

   
  İçeriğe dön | Ana menüye dön