Yönetilen Tezler - Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL

İçeriğe git

Ana menü:

Akademik Çalışmalar

YÖNETTİĞİM TEZLER

DOKTORA TEZLERİ 
 
 • Doktora Tez Projesi (2014)
Proje Başlığı : Tedarik Zincirinde Risk Kaynakları Algıları, Risk Yönetim Faaliyetleri ve Performans İlişkisi: Mersin'de Faaliyet Gösteren Perakende İşletmeler Üzerine Bir Araştırma. 
Araştırıcı : Erdem AKKAN Proje Yöneticisi : Prof. Dr.Fatma D. OREL
 
 • Doktora Tez Projesi (2012)
Proje Başlığı : Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Müşteri Memnuniyeti İlişkisi: Özel, Devlet ve Üniversite Hastaneleri Karşılaştırılması
Araştırıcı : Eda YAŞA Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Fatma D. OREL
 
 • Doktora Tez Projesi (2011)
Proje Başlığı : Endüstriyel İşletmelerde Lojistik Fonksiyonlar Aracılığıyla Sunulan Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Tatmini Boyutlarının Ölçülmesi.
Araştırıcı : Latif OYGÜR Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
 • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Doktora Tez Projesi (2005)
Proje Başlığı : Tarım Satış Kooperatifleri Aracılığıyla Tarımsal Ürünlerin Pazarlama Sorunları: Ortak Üreticiler Üzerine Bir Uygulama. 
Proje No : İİBF2006D9. Araştırıcı : Murat İ. HASEKİ Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 

 • Yüksek Lisans Tez Projesi (2019)
Proje Başlığı : Sosyal Medya Pazarlamasının Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisinin Teknoloji Kabul Modeli Aracılığıyla İncelenmesi
Araştırıcı : Abdil ARIK, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL

 • Yüksek Lisans Tez Projesi (2019)
Proje Başlığı : 
Hedonik ve Faydacı Güdülerin Müşteri Tatminine Etkilerinin Y ve Z Kuşakları Açısından İncelenmesi.
Araştırıcı : Özlem KAÇMAZ, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL
  
 • Yüksek Lisans Tez Projesi (2018)
Proje Başlığı : Çevrimiçi (Online) Mağaza Atmosferinin Tüketicilerin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi,
Araştırıcı : Beyza E. NEVRUZ, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL

 •  Yüksek Lisans Tez Projesi (2018) 
Proje Başlığı : Tüketici Yenilikçiliği ve Algılanan Riskin Alışverişte Self Servis Teknolojilerini Kullanma Niyeti Üzerindeki Etkileri
Araştırıcı : Derya YAKA, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL

 • Yüksek Lisans Tez Projesi (2015)   
Proje Başlığı : Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Hizmet Kalitesi, Kurum İmajı, Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Perakendeci İşletmeler Üzerine Bir Uygulama. 
Araştırıcı : Merve KÖSEYENER, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL
 
 • Yüksek Lisans Tez Projesi (2014)     
   Proje Başlığı : Hizmet İşletmelerinde Mağaza Atmosferi Oluşturmanın Müşteri Tercihleri Üzerindeki Ertkisi. 
   Araştırıcı : Seval ERCAN, Proje Yöneticisi : Prof.Dr. Fatma D. OREL

 • Yüksek Lisans Tez Projesi (2012)   
   Proje Başlığı : Doğrudan Pazarlamada E-Satış ve Turizm Sektöründe Bir Uygulama. 
   Araştırıcı : Özel KILIÇ, Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Fatma D.     OREL
 
 • Yüksek Lisans Tez Projesi (2009)     
Proje Başlığı : Marka Görsel Kimliği Unsurlarında Logoya Yönelik Tüketici Algıları
Araştırıcı : Hatice LEBLEBİCİ Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
 • Yüksek Lisans Tez Projesi (2009)    
Proje Başlığı : Perakendecilik Sektöründe Müşteri Memnuniyet Düzeyinin Belirlenmesi: İndirim Marketleri Üzerine Bir Uygulama. 
Araştırıcı : Behzat Fırat KAYA, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 

 • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2005)
Proje Başlığı : Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı ve İşletmelerin Bütünleşik Lojistik Fonksiyonlarında Dış Kaynak Kullanımının Yeri: Türkiye’de Endüstriyel İşletmelerde Bir Uygulama.
Araştırıcı : Beyza AYDOĞAN, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
 • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2005)     
Proje Başlığı : Politik Pazarlama Ve Politik Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Eğilimler : Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. 
Araştırıcı : Beyza AYDOĞAN, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
 • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2004)
Proje Başlığı : Müşteri Odaklı Marka Denkliği ve Marka Denkliği Unsurlarına Yönelik Tüketici Tutumlarının Ölçülmesi : Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. 
Proje No : İİBF2006YL, Araştırıcı : Dilek KARACAN, Proje Yöneticisi : Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
 • Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Destekli Yüksek Lisans Tez Projesi (2003)
Proje Başlığı : Kalabalık ve Zaman Baskısı Altındaki Tüketicilerin Alışverişten Duydukları Tatmin Düzeyini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. 
Proje No : İİBF2003YL9, Araştırıcı : Esengül İPLİK, Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Fatma D. OREL 
 
 • Yüksek Lisans Tez Projesi (2003)
Proje Başlığı : Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Gelen Turistlerin Türkiye’yi Tercih Etme Sebepleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri
Araştırıcı : İlgar Memmedov, Proje Yöneticisi : Yrd. Doç. Dr. Fatma D. OREL

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön