Özgeçmiş - Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL

İçeriğe git

Ana menü:


Ö Z G E Ç M İ Ş

1991 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden üçüncülük derecesi ile mezun oldum. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldum.

1994 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimimi, 1998 yılında Doktora eğitimimi tamamladım. 1995 yılında doktora sürecime Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde devam ettim ve çeşitli doktora dersleri aldım.

1999 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör ünvanlarını aldım. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. İyi derecede İngilizce bilmekteyim.

"Pazarlama Araştırması (Marketing Research-Çeviri Editörü)", "Uluslararası Perakendecilik""Perakendecilikte Mağaza Düzenlemesi", ortak yazarlı "Uluslararası Perakendecilik ve Tedarik Zinciri Yönetimi", "Perakende Pazarlama Yönetimi", “Turizmde Hizmet Pazarlaması" isimli kitaplarım, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalelerim, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş tebliğlerim bulunmaktadır.

Uluslararası Deneyimler : 

 • 2019 ERASMUS Teaching Staff - Jan Evangelista Purkyně University / Ústí nad Labem, Czech Republic
 • 2013 ERASMUS Teaching Staff - Universita degli Studi dell'Aquila / L'Aquila / Italy
 • 2011 Visiting Professor - Pennsylvania State University (Penn State)/ USA
 • 2010 ERASMUS Teaching Staff - Lazarski University / Warsaw / Poland
 • 2007 The Advanced Courses for Professionals - CIHEAM Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza / Spain
 • 1999 Visiting Researcher - University of Greenwich / London / UK

Akademik İdari Görevler : 

 • 2013 -Halen Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2013 -Halen Çukurova Üniversitesi Kozan İşletme Fakültesi Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2006 -Halen Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi Uzmanlık Grubu Üyesi
 • 2013 - 2014 Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F Fakülte Kurul Üyesi
 • 2006 - 2012 Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F Kooperatifçilik Anabilim Dalı Başkanı
 • 2005 - 2008 Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F Fakülte Kurul Üyesi
 • 2005 - 2006 TÜBİTAK Adana Üniversite - Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Danışmanı

Akademik Faaliyetler (Hakemlik / Danışmanlık / Panelist) : 

 • TÜBİTAK Proje Önerileri Değerlendirme / Panelist / SOBAG / TOVAG
 • Journal of Retailing and Consumer Services / Reviewer
 • Annual World Business Congress (International Management Development Association) / Track Co-Cahir
 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Hakem
 • Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Hakem
 • Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / Hakem
 • Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Hakem
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Hakem

Kongre Yürütme Kurulu Üyelikleri : 

  • "13. Ulusal Pazarlama Kongresi", Çukurova Üniversitesi, Adana, Ekim 2008.
  • "Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri Kongresi", Çukurova Üniversitesi, Adana, Mayıs 2000.

Diğer Faaliyetler :
  • 2003 yılında ODTÜ Petrol Araştırma Merkezinin Koordinatörlüğünde, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından yapılan “Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü” Projesinde araştırmacı olarak görev aldım.
  • Değişik kuruluşlarda Perakendecilik ve Pazarlama Araştırmaları projelerinde çalıştım.  

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön