Makaleler - Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL

İçeriğe git

Ana menü:

Akademik Çalışmalar

ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 


   • "Supermarket self-checkout service quality, customer satisfaction, and loyalty: Empirical evidence from an emerging market", Journal of Retailing and Consumer Services, Vol.21 Issue 2, March 2014 (with Ali Kara)

   • “Business Students’ Attitudes Towards Consumerism, Marketing Practices and Government Regulations: A Comparative Study of Poland and Turkey” International Journal of Business and Social Sciences, Vol.2 No.19, October 2011. (with Deniz Zeren)

   • "Lojistik Hizmetlerde Algılanan Hizmet Kalitesi Boyutlarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkileri" Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 563, Yıl: 49, Ocak 2012, ss.41. (Gülsün Nakıboğlu, Latif Oygür ile)

   • "Genç Seçmenlerin Oy Tercihlerinde Politik Pazarlama Faaliyetlerinden Etkilenme Düzeyi" Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 543, Yıl: 47, Mayıs 2010, ss.51. (Burak Nakıboğlu ile)

   • "Pazarlama ve Tüketici Yandaşlığı Anlayışına Yönelik Tüketici Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma", Finans & Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı: 536, Yıl: 46, Ekim 2009, ss.61. (Deniz Zeren ile)

   • "Kalabalık ve Zaman Baskısı Altındaki Tüketicilerin Alışverişten Duydukları Tatmin Düzeyini Belirlemeye Yönelik Çalışma" Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29, Yıl: 14, Cilt: 8, Ocak 2008, ss.1-12. (Serap Çabuk, Esengül İplik ile)

   • "Marka Karakteristikleri ile Marka ve Üretici Firmaya Duyulan Güven Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çukurova Üniversitesi Ölçeğinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 2008, ss.103-116 (Serap Çabuk ile)

   • "Firma Finansal Performans Düzeyine Göre Tüketicilerin Marka Denkliğine Yönelik Tutumsal Farklılıklarının Belirlenmesi", Pazarlama Dünyası, Yıl: 21 Sayı: 2007-2, 2007, ss.30-37,(Dilek Karacan ile)

   • "Süpermarket Müşterilerinin Mağaza Kartı Tercih Nedenlerine En Fazla Etki Eden Değişkenlerin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 15, Sayı: 2, 2006, ss 81-94. (Serap Çabuk, Ebru Özgür Güler ile)

   • “Özel Markalara Farklı Düzeyde Eğilimi Olan Tüketiciler Arasındaki Sosyo-Demografik Ve Tutumsal Farklılıklar”, Öneri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 26, Yıl: 13, Cilt:7, Haziran 2006, ss.37-52.

   • “İndirimli Market Müşterilerinin Profili”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi Cilt : 3, Sayı : 10, 2004, ss. 4-12, (Burak Nakıboğlu ile)

   • “Market Markaları ve Üretici Markalarına Yönelik Tüketici Algılamaları", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt : 13, Sayı: 2, 2004, ss. 157-174.

   • “Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Tatil Amaçlı Gelen Turistlerin Karşılaştıkları Sorunların ve Beklenti Düzeylerinin Türkiye’yi Tekrar Tercih Etmelerine Etkileri”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1-2, 2004, ss.245-266, (İlgar Memmedov ile)

                      Makalenin Rusca orjinali için tıklayınız

   • “Türk İhracatçı Firmalarının Azerbaycan Pazarına Bakışı ve Bu Pazardaki Türk Mallarına Yönelik Kalite Anlayışı”, Pazarlama Dünyası, Yıl :18 Sayı :2, (2004), ss.46-53, (İlgar Memmedov ile)

   • “Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma”, 
    Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt : 11, Sayı: 11, 2003, ss. 61-76. (Mehmet Cihan YAVUZ ile)

   • "Gıdaya Dayalı Küçük Ölçekli Perakendecilerin Süper ve Hiper Karşısında TutunmaYolları", İktisat/ İşletme ve Finans Dergisi,Yıl : 18 Sayı : 209, (2003), ss.63-77.

   • "Emlâk Pazarlaması", Pazarlama Dünyası, Yıl: 13 Sayı: 74, 1999, ss. 4-11, (Mustafa Mazlum ile)

   • “Sponsorluk: Pazarlama İletişim Karması İçindeki Yeri ve Önemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 2, 1997, ss. 193-202.

   • “Japon Pazarlama Anlayışı Üzerine Düşünceler”, Başak Ekonomi Dergisi, T.C. Ziraat Bankası Müfettişleri Derneği Yayın Organı, Yıl : 20, Sayı : 93, 1997, ss.106-118.

   • The Problems Faced by Turkish Textile Exporters to USA”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 5 Sayı: 1, 1995, ss.151-157.

   • “Türk Tekstil Ürünleri İhracatında Karşılaşılan Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 8 Sayı: 45, 1994, ss.22-27.

   • “Franchising Sistemi ve Türkiye’deki Uygulaması”, İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 8 Sayı: 89, 1993, ss. 53-58.


 
Fatma Demirci Orel adlı kullanıcının LinkedIn profilini görüntüleyin 
İçeriğe dön | Ana menüye dön