Kitaplar - Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL

İçeriğe git

Ana menü:

Akademik Çalışmalar

YAYINLANAN KİTAPLARIM
 

 • Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL ve Dr. Naz DEMİRKILIÇ, 
  Çocuk Tüketiciler 
  Ve Endüstriyel Gıdalar Tüketici Sosyalleşmesinde Ebeveyn Ve Medya İlişkisi, 
  Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2021

 • Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL ve Yrd. Doç.Dr. Gülsün NAKIBOĞLU, Uluslararası Perakendecilik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara 2016
     (Kitabın künyesi için tıklayınız.)
 
 • Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL, Pazarlama Araştırması, Nobel Akademik Yayıncılık,  Ankara 2015, Çeviri Editörlüğü, Orijinal Kitap Marketing Research, Alvin C. Burns, Ronald F. Bush, Pearson Publication
     (Kitabın künyesi için tıklayınız.)
 
 • Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL, Uluslararası Perakendecilik [Teori, Uygulama ve Örnek Olay Anlatımlı], Detay Yayıncılık, Ankara 2010 
     (Kitabın künyesi için tıklayınız.)
 
 • Prof. Dr. Ömer Baybars TEK ve Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL Perakende Pazarlama Yönetimi, Birleşik Matbaacılık, 3.Baskı, İzmir 2008 
     (Kitabın künyesi için tıklayınız.)
 
 • Yrd. Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL ve İlgar MEMMEDOV, Turizmde Hizmet Pazarlaması-Türkiye Açısından Rusya Pazarı, Karahan Kitabevi Basım Yayın Dağıtım Ltd.Şti., Yayın No:12 Araştırma-İnceleme Dizisi:3, Adana 2003
     (Kitabın künyesi için tıklayınız.)
 
 • Yrd. Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ, Perakendecilikte Mağaza Düzenlemesi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Yayın No:949 İşletme - Ekonomi Dizisi:103, İstanbul 2000
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön