Bildiriler - Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL

İçeriğe git

Ana menü:

Akademik Çalışmalar

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER 
 

 • "Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Çevrimiçi Alışverişte Risk Algıları" (Risk Perceptions of Healthcare Professionals in Online Shopping During Covid-19 Outbreak)21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 12-14 Mayıs 2022, Kahramanmaraş, (Abdil Arık ve İ. Doğan ARSLAN ile)
 ve
 • "Application of Six Sigma Methodology to Improve Customer Complaint Management",  International Conference on Management, Economics and Business (The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 19 , 1-10 . Retrieved from http://www.epess.net/en/pub/issue/58175/839316), Sısman, G. & Demırcı Orel, F. (2020).

 • “Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetleri ile Online Tüketici Katılımı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişki: Moda Markaları Örneği.” A. A. Akdoğan (Ed.),  19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 23-25 Eylül 2020, Kayseri, (Abdil Arık ile)

 • "A Research On Determination Of Factors Affecting Consumers’ Attitudes And Intention Use On Mobile Shopping Applications",  III. Taras Shevchenko International Congress On Social Sciences  July 12-14, 2019 Kiev/Ukraine 

 • “Acculturation Levels and Shopping Orientations of Consumers : A Study on a Subculture Group”, Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, 18-21 May 2017, Berlin, Germany
 
 • "Tüketim Değerleri, Satın Alma Niyeti ve Satın Alma Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Fonksiyonel Gıdalar Üzerine Bir Çalışma", 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aydın, 4-6 Mayıs 2017, (Merve Bozdemir ve Naz Demirkılıç ile) 
 
 • "Internal Marketing Orientation and Salesperson Performance: The Mediating Effects of Effort, Customer Orientation, and Job Satisfcation", 23rd World Business Congress, International Management Development Association, Atılım University, 24-28 June 2014, Ankara, Turkey (with Ali Kara and Burak Nakıboğu)
 
 • “Assessing the Role of Service Quality of Retail Self-Checkouts on Customer Satisfaction and Loyalty: Empirical Evidence from an Emerging Market", 2012 Academy of Marketing Science Annual Conference, 15-19 May 2012, New Orleans, USA (with Ali Kara)
 
 • "Importance of Medical Tourism: a preliminiary research on “a” Class Hospitals Websites’ in Turkey”, International Marketing Trends Conference, Venice, Italy, 19-21 January 2012 (with Eda Yaşa)
 
 • "İşletmelerin Lojistik Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımları: ISO 500 İşletmelerinde Bir Araştırma”, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Manisa, 07-09 Mayıs 2009, ss.200-205. (Serap Çabuk, Gülsün Nakıboğlu ile)
 
 • “How Cooperative Members View The Marketing Activities of Cukobirlik: A Field Study On Cukurova Region”, Second Annual Yök-Suny Collaboration Symposium - Scientific Collaboration For Sustainable Development, 23–25 May 2007 / Çukurova University, Adana, Turkey (with Serap Çabuk and Hilal İnan)
 
 • “Gıda Dağıtım Modellerini Şekillendiren Temel Unsurlar Üzerine Bir İnceleme: Amerikan-İngiliz Modelleri Mukayesesi ve Türk Gıda Dağıtım Sisteminin Yönelimi”, 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ankara, 07-08 Ekim 2004, ss.237-260.
 
 • “Tüketici Yandaşlığı Anlayışına (Consumerism) Yönelik Tüketici Tutumlarının Ölçülmesi: Adana İli Örneği”, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Kayseri, 16-19 Ekim 2003, ss.229-249
 
 • “Yerleşim Yerlerine Yakınlığın Alışveriş Merkezi Müşterisi Olma (Shopping Center Patronage) Üzerindeki Etkileri”, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, 16-18 Kasım 2000, ss.301-312
 
 • “Sosyal Sınıfların Departmanlı Mağaza Seçimini Etkileyen Faktörler”, 6. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, 12-14 Kasım 1998, ss.336-349, (Mustafa Mazlum ile)
 
 • “Etkin Bir Satış Gücü Oluşturulması ve Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama”, I. Ulusal Pazarlama Sempozyumu, Silivri-İstanbul, 27-29 Ekim 1995, (Serap Çabuk ile)
 
 • “Textile Quotas Against Turkiye and her Rivals in the EC Market”, 10th IMP Annual Conference, Faculty of Management and Organization, University of Groningen, The Netherlands, 29th September - 1st October 1994. (Serap Çabuk ile)
 
 • “Avrupa Topluluğu’na Yapılan Tekstil Ürünleri İhracatında Karşılaşılan Sorunlar, II. Çukurova Uluslararası Tekstil Sempozyumu, Adana, 29-30 Ekim 1993, ss.60-67.
 

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön